Vì sao dự án cảng biển nước sâu Nghi Sơn gần 15.000 tỷ đồng bị dừng giải quyết hồ sơ?

Bộ KH-ĐT thông báo dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng biển nước sâu Nghi Sơn, Thanh Hóa của Công ty Xuân Thiện Nghi Sơn.

Bộ KH-ĐT vừa có văn bản thông báo dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, văn bản của Bộ KH-ĐT cho biết, ngày 27/5/2022, Bộ KH-ĐT có văn bản gửi Công ty CP Xuân Thiện Nghi Sơn về việc đề nghị giải trình bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Đến ngày 14/2/2023, Bộ này tiếp tục có văn bản về việc đôn đốc giải trình bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đồng thời đề nghị doanh nghiệp khẩn trương giải trình, làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ dự án, gửi Bộ KH-ĐT trước ngày 28/2/2023 để thực hiện các thủ tục thẩm định theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay, Bộ KH-ĐT chưa nhận được hồ sơ giải trình, bổ sung doanh nghiệp.

Vì sao dự án cảng biển nước sâu Nghi Sơn gần 15.000 tỷ đồng bị dừng giải quyết hồ sơ? ảnh 1

Dự án cảng nước sâu Nghi Sơn của Công ty CP Xuân Thiện Nghi Sơn vừa bị dừng giải quyết hồ sơ

Từ đây, Bộ KH-ĐT thông báo dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, căn cứ theo Nghị định 31/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trước đó, Công ty CP Xuân Thiện Nghi Sơn đã có văn bản đề nghị xây dựng khu bến cảng nước sâu Nghi Sơn và khu logistics phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo đề xuất, dự án Cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn có quy mô khoảng 82,3 ha gồm các khu chức năng: Bến bãi hàng container, bến bãi hàng tổng hợp, bến chuyên dùng khí hóa lỏng LNG…

Dự án cũng có mục tiêu xây dựng khu bến cảng nước sâu Nghi Sơn và khu logistics phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực, đủ năng lực tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải 200.000 DWT (giảm tải), khu bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu chở khí LNG (100-150.000 DWT), công suất 20 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng.

Bộ KH-ĐT đã có văn bản đề nghị Công ty CP Xuân Thiện Nghi Sơn giải trình bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

 

Trong đó, đề nghị doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư trong đó có mức độ ảnh hưởng tới cơ cấu kinh tế vùng, khả năng khai thác của dự án, khả năng đáp ứng luồng tàu vào cảng Nghi Sơn.

Đồng thời, doanh nghiệp được đề nghị bổ sung các kế hoạch, dự kiến cụ thể về doanh thu, chi phí, phương án và thời gian vay/trả nợ ngân hàng; làm rõ các yếu tố tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án.

Bên cạnh đó, phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lưu ý các nội dung như tác động của hoạt động lấn biển của dự án, của trung tâm điện khí LNG, tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực và lĩnh vực dự án.

Công ty Xuân Thiện Nghi Sơn cũng được đề nghị cập nhật và đánh giá đầy đủ mục tiêu, vị trí dự án, vị trí luồng tàu vào khu cảng đảm bảo phù hợp với các quy hoạch được duyệt, làm rõ quy mô đầu tư nạo vét luồng tàu (thuộc giai đoạn 1 của dự án).

Do khu vực Nghi Sơn hiện có nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, doanh nghiệp được yêu cầu nghiên cứu, bổ sung và thuyết minh rõ phương án đầu tư, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy trong khu vực.

https://www.anninhthudo.vn/vi-sao-du-an-cang-bien-nuoc-sau-nghi-son-gan-15000-ty-dong-bi-dung-giai-quyet-ho-so-post539350.antd

Nghi Sơn / anninhthudo.vn