petrosetco
pvfcco
melia
vet mau tren chiec giuong cu

Vết máu trên chiếc giường cũ

Cảnh sát không xác định được danh tính người chết vì thi thể phân hủy nặng, không có điện thoại hoặc căn cước, chỉ có một chiếc vòng tránh thai.