Cao tốc Bắc Nam đoạn QL45- Nghi Sơn được bổ sung điểm dừng xe khẩn cấp

Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật các điểm dừng xe khẩn cấp thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Bộ GTVT vừa có văn bản việc chấp thuận điều chỉnh thiết kế mở rộng và bổ sung các điểm dừng xe khẩn cấp dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn theo đề nghị của Ban QLDA 2.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật các điểm dừng xe khẩn cấp thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn theo đề nghị của Ban QLDA 2 tại văn bản 1356 ngày 24/6/2022.

Kinh phí bổ sung, phát sinh được lấy từ chi phí dự phòng của các gói thầu xây lắp (đối với kinh phí xây lắp bổ sung) và từ chi phí dự phòng của công tác giải phóng mặt bằng (đối với kinh phí giải phóng mặt bằng bổ sung).

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn