Kiểm soát chặt chẽ tiến độ cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn giá trị đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phải đặc biệt quan tâm, kiểm soát chặt chẽ việc huy động các tư vấn giám sát phù hợp với chuyên ngành để hướng dẫn, kiểm tra việc thi công của nhà thầu tại dự án cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 thực hiện các giải pháp đáp ứng chất lượng, tiến độ hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ giai đoạn đầu, đưa dự án cán đích vào năm 2025, Bộ GTVT lưu ý Ban QLDA 2 phải khẩn trương kiện toàn văn phòng điều hành, số lượng nhân sự cần thiết để quản lý điều hành từng gói thầu, bám sát hiện trường đối với công tác huy động các mũi thi công, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư...

Tại văn bản chỉ đạo, Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA 2 phải đặc biệt quan tâm, kiểm soát chặt chẽ việc huy động các tư vấn giám sát phù hợp với chuyên ngành (kỹ sư cầu, đường, trắc địa, địa chất, vật liệu…) để hướng dẫn, kiểm tra việc thi công của nhà thầu.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn giá trị đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng  ảnh 1

Bộ GTVT yêu cầu bám sát chặt chẽ tiến độ thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn