Đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh- Hà Đông ghi nhận lỗ 64 tỷ trong năm đầu tiên

Cả năm 2021 doanh thu của Hanoi Metro đạt hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 54 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, năm đầu tiên doanh nghiệp quản lý hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô ghi nhận doanh thu sau khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành.

Theo đó, cả năm 2021 doanh thu của Hanoi Metro đạt hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 54 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân công chiếm phần lớn cơ cấu chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, Hanoi Metro lỗ ròng 64 tỷ đồng trong năm 2021. Vào năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ đồng khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Hiện tại, Hanoi Metro đang lỗ lũy kế tổng cộng 160 tỷ đồng.

Đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh- Hà Đông ghi nhận lỗ 64 tỷ trong năm đầu tiên ảnh 1

Năm 2021, đơn vị vận hành tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông lỗ 64 tỷ đồng

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn