Thông qua chủ trương đầu tư cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng với hơn 10.600 tỷ đồng

Cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng sẽ được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP Lạng Sơn.

HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Theo đó, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP Lạng Sơn.

Trong đó, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43km. Điểm đầu tại Km1+800 thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Điểm cuối tại Km44+749,67 (kết nối với điểm đầu tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài khoảng 17km, gồm 2 đoạn.

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn