Sau khi dư luận phản đối vì cụm từ "trạm thu giá", Bộ GTVT quyết định đổi lại thành "trạm thu phí", và nay lại đề xuất là "trạm thu tiền"

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 49/2016/TT-BGTVT về xây dựng, tổ chức và hoạt động của "trạm thu giá" dịch vụ sử dụng đường bộ trước đây gây tranh cãi trong dư luận xã hội vì ngôn ngữ tối nghĩa.

Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất tên gọi "trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ", thay cho "trạm thu giá" trước đây.

tim ten cho tram bot thu phi thu gia den thu tien
Trạm thu giá Bến Thủy từng được sử dụng thay cho Trạm thu phí Bến Thủy.

Dự thảo Thông tư này quy định, trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện việc bán, kiểm soát vé thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Vị trí trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ phải được công khai khi công bố dự án và được xác định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nhà nước. Toàn bộ dữ liệu tại trạm thu tiền phải được kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định về công khai thông tin, chế độ báo cáo, lấy ý kiến người dân, cơ quan quản lý, địa phương về vị trí đặt trạm thu phí; quy định phạt do các lỗi của nhà đầu tư; quy định về dừng thu phí do việc bảo trì dự án chưa đảm bảo.

tim ten cho tram bot thu phi thu gia den thu tien
Cụm từ "thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ" đã được Bộ GTVT sử dụng trong nhiều văn bản.

Theo ghi nhận của phóng viên trên cổng thông tin Bộ Giao thông Vận tải, Bộ này đã sử dụng cụm từ "thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ" trong nhiều văn bản.

Ví dụ, trong thông cáo báo chí liên quan đến Trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được Bộ GTVT ban hành ngày 22/3/2019, cụm từ "thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ" đã được sử dụng.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2018, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất đổi tên "Trạm thu phí đường bộ" thành "trạm thu giá".

Tuy nhiên, khi tên gọi "trạm thu giá" được đưa ra, đã có nhiều ý kiến phản đối vì cụm từ "trạm thu giá" không có nghĩa và không cần thiết, Bộ GTVT lại đổi về thành "trạm thu phí".

Tại kỳ họp Quốc hội vào ngày 4/6/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bộ GTVT giữ nguyên tên gọi "Trạm thu phí" như trước đây.

tim ten cho tram bot thu phi thu gia den thu tien Hết 'trạm thu giá' Bộ GTVT lại muốn dùng khái niệm 'trạm thu tiền' BOT

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dùng khái niệm "trạm thu tiền" thay cho khái niệm "trạm thu giá" BOT trong dự thảo Quy định ...

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tim-ten-cho-tram-bot-thu-phi-thu-gia-den-thu-tien-3379641/

Đất Việt