Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung liên tục bị cảnh cáo vì chậm tiến độ cao tốc Bắc- Nam

Ban QLDA Thăng Long đã liên tiếp có văn bản thông báo vi phạm về tiến độ thi công của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung tại gói thầu 14-XL thuộc cao tốc Mai Sơn-QL45.

Theo đại diện Ban QLDA Thăng Long, dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Mai Sơn- QL5 hiện đang bị chậm tiến độ.

Ban QLDA Thăng Long đã liên tiếp có văn bản thông báo vi phạm về tiến độ thi công của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung tại gói thầu 14-XL, song, đến nay, tiến độ của nhà thầu được đánh giá chưa có nhiều chuyển biến.

Từ năm 2021 đến nay, Ban QLDA Thăng Long, Ban điều hành đã liên tục có văn bản nhắc nhở, phê bình, thông báo vi phạm, song đến nay, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung vẫn chưa có chuyển biến tích cực, tài chính khó khăn, tiến độ thi công vẫn rất chậm, không đáp ứng yêu cầu.

“Ban QLDA Thăng Long đang tiếp tục đánh giá tình hình chuyển biến của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung trong tháng 10/2022, trong trường hợp tiến độ thi công tiếp tục không đáp ứng yêu cầu sẽ yêu cầu nhà thầu chính chấm dứt hợp đồng nhà thầu phụ và báo cáo Bộ GTVT”, đại diện Ban QLDA Thăng Long thông tin.

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung liên tục bị cảnh cáo vì chậm tiến độ cao tốc Bắc- Nam ảnh 1
 

Thi công hầm Tam Điệp thuộc cao tốc Mai Sơn- QL45

Trước đó, ngày 12/9/2022, tại văn bản thông báo vi phạm lần 2 về tiến độ thi công và khiển trách nhà thầu Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung, ban QLDA Thăng Long nêu rõ: Ngày 10/6/2021, Ban QLDA Thăng Long đã có văn bản nghiêm khắc phê bình Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung về việc thi công chậm trễ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của gói thầu 14-XL và tiến độ chung của dự án, yêu cầu nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực, thiết bị thực hiện các biện pháp để bù đắp tiến độ bị chậm.

Ngày 19/8/2022, Ban QLDA Thăng Long tiếp tục có văn bản nhắc nhở nhà thầu này về việc thi công chậm trễ, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, tăng cường tập kết vật liệu, huy động bổ sung thiết bị thi công đẩy nhanh triển khai các hạng mục công mục tại mũi thi công số 9 gói thầu XL-14.

Trong các cuộc họp kiểm điểm tiến độ của lãnh đạo Bộ GTVT và Ban QLDA cũng nhiều lần nhắc nhở việc chậm tiến độ của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Tuy nhiên, đến thời điểm gửi văn bản thông báo vi phạm lần 2, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung vẫn không có chuyển biến tích cực, tiến độ tiếp tục chậm so với yêu cầu.

 Đáng nói, dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 không phải là dự án duy nhất Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung bị nhắc nhở, phê bình về tiến độ.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã có văn bản cảnh cáo chậm trễ tiến độ thực hiện gói thầu CW4C dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên đối với Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung và hai đơn vị liên danh.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đang nằm trong liên danh nhà thầu bị chững tiến độ tại gói thầu XL3 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Tại gói thầu trị giá hơn 1.100 tỷ đồng này, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đảm nhận khối lượng công việc chiếm 51% tổng giá trị hợp đồng.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc đảm bảo tiến độ dự án giao thông, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, Bộ GTVT đã yêu cầu các Ban QLDA kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm như: Cắt chuyển khối lượng; bổ sung nhà thầu phụ; xem xét chấm dứt hợp đồng, cấm tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý từ 3 - 5 năm đối với các nhà thầu vi phạm.

https://www.anninhthudo.vn/cong-ty-cp-tap-doan-xay-dung-mien-trung-lien-tuc-bi-canh-cao-vi-cham-tien-do-cao-toc-bac-nam-post520324.antd

N.T / anninhthudo.vn