Việt Nam khẳng định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Từ ngày 13-17/6, Hội nghị lần thứ 32 Các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc (LHQ) năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS) diễn ra tại trụ sở LHQ nhằm xem xét báo cáo của các cơ quan thành lập theo Công ước như Tòa án quốc tế về Luật Biển, Ủy ban ranh giới thềm lục địa (CLCS), Cơ quan quyền lực đáy đại dương và các vấn đề thủ tục, ngân sách, nhân sự của các cơ quan này; tiến hành bầu cử các thành viên của CLCS.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, tái khẳng định UNCLOS với vai trò “Hiến pháp của đại dương”, là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và cơ sở pháp lý duy nhất để xác định một cách toàn diện, đầy đủ phạm vi quyền được hưởng vùng biển của các quốc gia.

Việt Nam khẳng định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông -0
Ảnh minh họa.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng sự hòa bình, phát triển của khu vực và cộng đồng quốc tế gắn liền với việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đại sứ kêu gọi mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ và UNCLOS, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; đồng thời, thông tin về bước tiến đạt được trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ những thách thức trên biển được nêu tại báo cáo của Tổng Thư ký LHQ, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến các vấn đề đại dương, trong đó có việc làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề trên biển sẵn có hoặc mới nổi như đa dạng sinh học biển, di cư, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Từ đó, Đại sứ khẳng định hợp tác quốc tế trên cơ sở UNCLOS có ý nghĩa rất quan trọng để đối phó với những thách thức này, đồng thời thông tin thêm về những đóng góp tích cực của ASEAN vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 30 và Mục tiêu phát triển (SDG) 14 và các cam kết, nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam để chống biến đổi khí hậu.

Đại sứ nêu rõ quan điểm của Việt Nam khi đưa ra các biện pháp giải quyết thách thức cần quan tâm đúng mức đến việc xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển và tán thành các sáng kiến của LHQ về việc thúc đẩy việc sử dụng khoa học kỹ thuật để sử dụng đại dương một cách bền vững.

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam-khang-dinh-tu-do-hang-hai-hang-khong-o-bien-dong-i657462/

PV / cand.com.vn