VEC muốn mở rộng cao tốc Long Thành- Dầu Giây lên 8 làn xe với gần 14.000 tỷ, Bộ Giao thông nói không phù hợp

VEC có văn bản gửi Bộ GTVT và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kiến nghị chấp thuận phương án giao VEC tiếp tục đầu tư mở rộng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chiều dài khoảng 21,92km quy mô 8 làn xe.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC về phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do đơn vị này đề xuất.

Theo Bộ GTVT, việc VEC đề xuất đầu tư với quy mô 8 làn xe (đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) là chưa phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ GTVT đề nghị VEC nghiên cứu thực hiện theo Thông báo số 278/TB-BGTVT ngày 8/7/2022 về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp nghe báo cáo về các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương án tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực.

Riêng cầu Long Thành, đề nghị VEC nghiên cứu phương án xây dựng cầu mới với quy mô tương tự giai đoạn 1 và tổ chức phân làn giao thông cho phù hợp.

VEC muốn mở rộng cao tốc Long Thành- Dầu Giây lên 8 làn xe với gần 14.000 tỷ, Bộ Giao thông nói không phù hợp ảnh 1

VEC muốn mở rộng cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây với quy mô 8 làn xe

Bên cạnh đó, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư, ngoài 2 phương thức đầu tư do VEC thực hiện như đề xuất, Bộ GTVT đề nghị VEC bổ sung các phương án đầu tư như: đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư theo phương thức nhượng quyền để so sánh ưu nhược điểm của 5 phương án.

Bộ GTVT ghi nhận việc VEC đề xuất phương án đầu tư do ngân sách Nhà nước đóng góp 44,4% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, Bộ GTVT nhận thấy phương án này không khả thi do hiện nay, Bộ GTVT không còn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí cho dự án như đề xuất.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị VEC cập nhật thông tin để đề xuất phương án có tính khả thi.

Trước đó, VEC có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị bộ này và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận phương án giao VEC tiếp tục đầu tư mở rộng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với phạm vi mở rộng là Km4+000 -:- Km25+920 (nút giao Vành đai 2 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), chiều dài khoảng 21,92km.

Đoạn tuyến này sẽ được mở rộng với quy mô 8 làn xe có xét đến phân kỳ đầu tư kết cấu công trình cầu (móng, mố, trụ 10 làn xe) (phương án 8+), trong đó đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 (Km4+000 -Km8+770) sẽ mở rộng với quy mô 8 làn xe theo quy hoạch.

Đối với đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km8+770 -:- Km25+920) được phân kỳ làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đề xuất đầu tư mở rộng với quy mô phần đường là 8 làn xe, phần cầu (kết cấu phần dưới 10 làn xe, kết cấu phần trên 8 làn xe) và giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộn

Riêng đối cầu Long Thành, với đơn nguyên cầu mới, VEC đề xuất trong giai đoạn 1 phạm vi cầu dẫn (kết cấu phần dưới là 5 làn xe và kết cấu phần trên là 4 làn xe) và cầu chính là 5 làn xe; giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộng hoàn chỉnh cầu dẫn lên 5 làn xe. Đối với cầu Long Thành hiện hữu, đơn vị đề xuất dự án kiến nghị không đầu tư mở rộng cầu và kiến nghị tổ chức giao thông châm trước 5 làn xe.

Với phương án đầu tư nói trên, tổng mức đầu tư mở rộng 21,92km cao tốc TP.HCM - Long Thành dự kiến là 13.882,97 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong quá trình xây dựng).

https://www.anninhthudo.vn/vec-muon-mo-rong-cao-toc-long-thanh-dau-giay-len-8-lan-xe-voi-gan-14000-ty-bo-giao-thong-noi-khong-phu-hop-post518329.antd

N.T / anninhthudo.vn