Kiên quyết chống tiêu cực trong dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định trong Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

 
 
MINH BẢO / HNM.com.vn