Tuyến đường sắt phía Đông Hà Nội sẽ cơ bản bám theo Vành đai 4

Lãnh đạo Bộ GTVT cơ bản thống nhất hướng tuyến đường sắt phía Đông TP Hà Nội bám theo Vành đai 4; các tuyến nhánh kết nối phải nghiên cứu, đề xuất cụ thể, đồng bộ với các ga, depot, đầu mối vận tải...

Thông báo kết luận tại cuộc họp xem xét, đánh giá Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt vành đai phía Đông do Ban QLDA Đường sắt đề xuất, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt vành đai phía Đông TP Hà Nội phải đặt trong mối quan hệ tổng thể với hệ thống GTVT khu vực vùng Thủ đô với cơ sở pháp lý định hướng phát triển là quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do vậy, ông Nguyễn Danh Huy yêu cầu Ban QLDA Đường sắt khẩn trương cập nhật thông tin, số liệu hiện trạng, quy hoạch và dự án liên quan đảm bảo đầy đủ, chính xác làm cơ sở nghiên cứu dự án. Trong đó, cần phải điều tra, khảo sát nhu cầu giao thông trong vực để làm cơ sở dự báo nhu cầu vận tải.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giao thông, xây dựng kịch bản phát triển, mô hình dự báo; chuẩn xác lại kết quả dự báo nhu cầu vận tải; trong đó làm rõ điểm đi, điểm đến (OD), nhu cầu vận tải tại các đầu mối có lưu lượng lớn, mật độ vận tải trên các đoạn tuyến, tuyến đường sắt, đặc biệt là số lượng hành khách, khối lượng xếp dỡ hàng hóa tại các ga đầu mối lớn trong các thời kỳ tương lai.

Hướng tuyến đường sắt phía Đông TP Hà Nội sẽ cơ bản bám theo Vành đai 4 ảnh 1

Hướng tuyến đường sắt phía Đông TP Hà Nội sẽ cơ bản bám theo Vành đai 4

 

Ban QLDA Đường sắt cũng được yêu cầu nghiên cứu, tính toán, đề xuất phương án tổ chức chạy tàu tối ưu gắn với các giai đoạn hình thành mạng lưới đường sắt khu đầu mối TP Hà Nội, gắn với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; nghiên cứu làm rõ phương án khai thác chung đường sắt đô thị, đường sắt ngoại ô với đường sắt quốc gia để phát huy hiệu quả đầu tư.

Về lựa chọn cấp kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của dự án, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, đơn vị lập dự án cần nghiên cứu đề xuất theo hướng đồng bộ, hiện đại và có tính mở đảm bảo kết nối thuận lợi, hiệu quả các tuyến đường sắt trong khu đầu mối (bao gồm cả đường sắt nội, ngoại ô); lựa chọn cấp kỹ thuật, công nghệ, thông tin tín hiệu cần tính toán đến phương án khai thác chung, đảm bảo năng lực thông hành, khả năng tương thích với các loại tàu khi chạy chung với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt đô thị.

Lãnh đạo Bộ GTVT cơ bản thống nhất hướng tuyến bám theo Vành đai 4; các tuyến nhánh kết nối phải nghiên cứu, đề xuất cụ thể, đồng bộ với các ga, depot, đầu mối vận tải, đảm bảo đáp ứng năng lực thông qua yêu cầu, tiết kiệm chi phí đầu tư, hiệu quả khai thác vận tải.

Đối với ga Lạc Đạo, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu vận tải để xác định phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp.

Về giải pháp thiết kế các ga, trong đó có ga Lạc Đạo cần nghiên cứu vị trí đảm bảo khai thác thuận lợi, hiệu quả; tính toán mặt bằng tổng thể các ga bảo đảm thể hiện đầy đủ, chi tiết các phân khu chức năng (quảng trường ga, nhà ga, sân bãi, khu xếp dỡ hàng hóa, đề pô đầu máy - toa xe, trạm điện, các tuyến đường sắt và giao thông đối ngoại kết nối với khu ga...) và tính toán diện tích bảo đảm đáp ứng năng lực khai thác.

Theo Quyết định số 1769/QĐ - TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt vành đai phía Đông TP Hà Nội từ Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng là một trong số 9 tuyến đường sắt được quy hoạch mới.

Tuyến đường sắt vành đai phía Đông TP Hà Nội từ Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng là đường đôi, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài khoảng 59 km, được đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030.

https://www.anninhthudo.vn/tuyen-duong-sat-phia-dong-ha-noi-se-co-ban-bam-theo-vanh-dai-4-post552201.antd

N.T / anninhthudo.vn