Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-9 với nhiều thay đổi về các chế độ của bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, trong đó có các quy định về chế độ thai sản.

Theo Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đang đóng BHXH mà có vợ sinh con. Tuy nhiên, từ 1-9, chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng sẽ có một số thay đổi, cụ thể:

Về việc hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con, Điều 38 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ mức trợ cấp 1 lần khi sinh con = 2 x Mức lương cơ sở = 2,98 triệu đồng.

Điều kiện để hưởng loại trợ cấp này đối với lao động nam sẽ có sự điều chỉnh. Từ 1-9, lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong 2 trường hợp: Chỉ có lao động nam tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con; Cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Như vậy, quy định mới đã bổ sung thêm trường hợp lao động nam được nhận trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con.

Về cách tính thời gian nghỉ thai sản cho nam, nếu như quy định hiện hành không hướng dẫn về trường hợp nghỉ nhiều lần thì từ 1-9, nếu nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Từ 1-9: Áp dụng hàng loạt quy định mới về chế độ thai sản ảnh 1
Từ 1-9 sẽ áp dụng hàng loạt quy định mới về chế độ thai sản (ảnh minh họa)

Ngoài nội dung trên, Thông tư 06/2021 còn điều chỉnh cách tính tiền thai sản trong trường hợp mang thai đôi. Cụ thể, khi sinh con và có đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định, lao động nữ sẽ được hưởng tiền chế độ thai sản bao gồm trợ cấp 1 lần khi sinh và tiền trợ cấp thai sản.

Để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ mang thai đôi trở lên khi sinh con mà có thai bị chết hoặc chết lưu, cách tính tiền thai sản đối trường hợp này đã có sự thay đổi.

Cụ thể, từ 1-9, thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Bên cạnh đó, Thông tư 06/2021 cũng quy định mới về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản. Theo đó, thời gian khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; thời gian lao động nam nghỉ khi vợ sinh con; khi thực hiện các biện pháp tránh thai mà trùng thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng chế độ thai sản.

Đặc biệt, Thông tư còn hướng dẫn mới liên quan đến chế độ dưỡng sức sau thai sản.

Điều 41 Luật BHXH 2014 quy định, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5-10 ngày.

Để làm rõ hơn nội dung này, Thông tư 06/2021 đã bổ sung quy định, khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi.

Với lao động nữ trong một năm mà vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh con thì thời gian hưởng chế độ dưỡng sức tối đa/năm của mỗi trường hợp như sau: Tối đa 10 ngày với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên; Tối đa 7 ngày với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; Tối đa 5 ngàyvới các trường hợp khác.

Nâng khống tiền lương, tiền ốm đau, thai sản chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng Nâng khống tiền lương, tiền ốm đau, thai sản chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng

Bằng thủ đoạn nâng khống chứng từ thanh toán tiền lương và tiền ốm đau, thai sản, Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung ...

Lao động nam có quyền được hưởng trợ cấp chế độ thai sản Lao động nam có quyền được hưởng trợ cấp chế độ thai sản

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam nếu có vợ sức khỏe yếu sẽ được nghỉ việc để chăm sóc con theo chế ...