Hà Nội: Vận hành tối đa công suất, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước mùa hè của người dân

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 trên địa bàn Thủ đô.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2020-05-05-_cong-nhan-cong-ty-tnhh-mot-.jpg
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội bảo dưỡng hệ thống van khu xử lý nước. Ảnh: Phong Châu

Để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn và ứng phó với các tình huống thiếu nước cục bộ có thể xảy ra, UBND thành phố yêu cầu duy trì sản xuất, vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, các trạm cấp nước, đáp ứng với khả năng cao nhất về nhu cầu sử dụng nước của 100% hộ dân khu vực nội thành và một số khu vực của các huyện đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung của thành phố; duy trì tối đa lưu lượng, áp lực cho toàn bộ hệ thống với chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế.

UBND thành phố cũng chỉ đạo phân bổ điều tiết nguồn nước bảo đảm hài hòa giữa nguồn cấp và nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận nguồn nước của từng khu vực, ưu tiên nguồn cấp cho khu vực chỉ có một nguồn cấp, không để xảy ra mất nước kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; cải tạo nâng cấp các trạm cấp nước hiện có nhằm tăng tối đa nguồn cung cho hệ thống.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thất thu nước sạch, ứng dụng công nghệ 4.0 về quản lý khách hàng; duy trì vận hành các trạm bơm tăng áp cục bộ, vận hành mạng lưới cấp nước hợp lý kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nước cho nhu cầu ăn, uống. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án nguồn; các dự án phát triển mạng nhằm mở rộng cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Ngoài ra, tăng cường kiểm soát chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý, cập nhật về trung tâm quan trắc chất lượng nước của Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước sạch; điều tiết nguồn cấp giữa các nhà máy nước tập trung trong trường hợp sự cố, nhu cầu sử dụng tăng cao, bảo đảm cấp nước an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nắng nóng mùa hè năm 2024 sẽ rất phức tạp (nhiệt độ phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm từ 1-1,5 độ C). Dự kiến nhu cầu sử dụng nước trung bình của cả nước, trong đó có Hà Nội, năm 2024 tăng khoảng 3,6% so với năm 2023, mùa hè tăng hơn 6,5% so với trung bình năm 2023.

Thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè, nhu cầu sử dụng nước tăng cao so với nhu cầu trung bình (khoảng 5-10%), gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại những khu vực cuối nguồn, cốt địa hình cao, khu vực chỉ có một nguồn cấp...

https://hanoimoi.vn/ha-noi-van-hanh-toi-da-cong-suat-dap-ung-nhu-cau-su-dung-nuoc-mua-he-cua-nguoi-dan-664672.html

Thúy Nga / HNM.com.vn