Nhiều ứng viên rút khỏi 'cuộc đua' VFF khoá 9

Ngay sau khi danh sách đề cử nhân sự VFF khoá 9 được công bố, một số ứng viên đã xin rút lui với các lý do khác nhau.

Người mới nhất xin rút là Chủ tịch CLB Phố Hiến, Giám đốc bóng đá Trung tâm PVF - Vũ Tiến Thành. Trong đơn gửi VFF, ông Thành cho biết dù nhận được động viên của một số đội bóng song nhận thấy bản thân không có đủ điều kiện thời gian tham gia VFF.

Ở danh sách nhân sự ông Vũ Tiến Thành được đề cử vào chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn và Uỷ viên Ban chấp hành.

Nhiều ứng viên rút khỏi 'cuộc đua' VFF khoá 9 ảnh 1

Chủ tịch CLB Phố Hiến - Vũ Tiến Thành là ứng viên thứ 4 xin rút trước Đại hội VFF khoá 9

Như vậy với diễn biến mới này, "cuộc đua" Phó Chủ tịch chuyên môn VFF chỉ còn 4 ứng viên gồm các ông: Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch VFF khoá 8, Dương Nghiệp Khôi - trợ lý quyền Chủ tịch VFF, Phạm Ngọc Viễn - Trưởng ban cấp phép VFF, Trần Anh Tú - Uỷ viên Thường trực VFF khoá 8.

Trước ông Vũ Tiến Thành, 3 ứng viên Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9 gồm các ông Trần Mạnh Hùng (Hải Phòng), Phạm Thanh Hùng (Quảng Ninh) và Nguyễn Thanh Hùng (TP.HCM) cũng đã xin rút.

Như vậy, hiện danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khoá 9 còn 42 ứng viên, trong đó chức danh Chủ tịch - 1, Phó Chủ tịch chuyên môn - 4, Phó Chủ tịch tài chính - 3, Phó Chủ tịch truyền thông - 5 và Uỷ viên Ban chấp hành còn 34 ứng viên. Trong số này, có một số người được đề cử ở cả Ban Chấp hành lẫn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Từ nay tới khi đại hội diễn ra ngày 6-11, nhiều khả năng sẽ có thêm một số ứng viên xin rút lui. Các ứng viên ngoài được các tổ chức thành viên tiến cử còn phải được sự đồng ý cho phép ra tranh cử của cơ quan chủ quản.

Theo điều lệ, Đại hội VFF khoá 9 sẽ bầu ra 17 Uỷ viên Ban chấp hành, phân bổ các vào vị trí: Chủ tịch - 1, Phó Chủ tịch - 3, Uỷ viên Ban chấp hành - 13.

https://www.anninhthudo.vn/nhieu-ung-vien-rut-khoi-cuoc-dua-vff-khoa-9-post516903.antd

 
Băng Tâm / anninhthudo.vn