Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất chức danh Chủ tịch VFF khóa IX

Ông Trần Quốc Tuấn là người duy nhất được đề cử chức danh Chủ tịch Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành và Ban kiểm tra khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Tính đến 18h hôm nay (9/9), ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF đương nhiệm - là ứng viên duy nhất cho chức danh Chủ tịch.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn cũng là một trong 5 cái tên được đề cử vai trò Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Những đề cử còn lại là các ông Dương Nghiệp Khôi (Trợ lý Quyền Chủ tịch VFF), Vũ Tiến Thành (Chủ tịch CLB Phố Hiến, Giám đốc bóng đá Trung tâm PVF), Trần Anh Tú (Chủ tịch VPF) và Phạm Ngọc Viễn (Trưởng ban cấp phép VFF).

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất chức danh Chủ tịch VFF khóa IX - 1

Ông Trần Quốc Tuấn là Quyền Chủ tịch VFF đương nhiệm.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 3 đề cử: Nguyễn Trung Kiên (Tổng giám đốc Next Media), Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ khóa VIII) và ông Trần Anh Tú.

Ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký VFF đương nhiệm), Cao Văn Chóng (Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại đương nhiệm), Nguyễn Quốc Hội (Ủy viên BCH VFF khóa VIII, Chủ tịch CTCP Thể thao Hà Nội T&T), Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch CLB Phù Đổng) và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (Phó Tổng giám đốc VTVCab) được đề cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại.

Danh sách đề cử nhân sự hợp lệ của mỗi Tổ chức thành viên không quá 17 ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, không quá 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra và đảm bảo danh sách đề cử nhân sự đã được người có thẩm quyền của Tổ chức thành viên xác nhận và người được đề cử đồng ý. Thời hạn gửi danh sách đề cử muộn nhất trong ngày 6/9/2022 (trường hợp danh sách đề cử được gửi theo đường chuyển phát nhanh thì thời điểm gửi đi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

Trên cơ sở danh sách tổng hợp đề cử hiện có, tiểu ban nhân sự VFF sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ LĐBĐ Việt Nam, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để hoàn thiện danh sách chính thức báo cáo Ban chấp hành và trình Đại hội.

Danh sách đề cử nhân sự tham gia ban chấp hành, ban kiểm tra VFF khóa IX có thể được bổ sung. Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa IX dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

https://vtc.vn/ong-tran-quoc-tuan-la-ung-vien-duy-nhat-chuc-danh-chu-tich-vff-khoa-ix-ar699735.html