Hơn 580 tỷ đồng xây dựng cầu vượt sông Ninh Cơ (Nam Định) trên Quốc lộ 37B

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B với tổng mức đầu tư 581,189 tỷ đồng.

 
cau-ninh-cuong-6984.jpg -0
Vị trí dự kiến của cầu vượt Ninh Cường.

Trong đó nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế - EDCF) khoảng 465,722 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,337 triệu USD; vốn đối ứng (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) khoảng 115,467 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024 đến 2027.

Cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ được thiết kế quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng cầu 12m; đường dẫn hai đầu cầu có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m; đường gom, đường hoàn trả quy mô đường giao thông nông thôn phù hợp với quy mô đường hiện hữu.

Chiều dài tuyến khoảng 1,65km kết nối các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh; điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km73+200 theo lý trình Quốc lộ 37B), thuộc địa phận thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh), điểm cuối tại Km1+650 (khoảng Km74+500 theo lý trình Quốc lộ 37B), thuộc địa phận thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).

Địa điểm xây dựng tại các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh với diện tích đất sử dụng khoảng 5,21ha. Dự án thuộc nhóm B; công trình giao thông đường bộ cấp 2, cầu Ninh Cường là công trình cấp 1.

https://cand.com.vn/Giao-thong/hon-580-ty-dong-xay-dung-cau-vuot-song-ninh-co-nam-dinh-tren-quoc-lo-37b-i734899/

Đặng Nhật / cand.com.vn