Giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2024 cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động.

 

Tại kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho công nhân, lao động vào dịp Tết.

Trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn cần thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Ngoài ra cần quan tâm đến các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết, các cấp công đoàn cũng triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết.

https://www.anninhthudo.vn/giam-sat-viec-tra-luong-thuong-tet-2024-cho-nguoi-lao-dong-post557952.antd

/ ANTD