Đường sắt Việt Nam vẫn chưa dứt đà thua lỗ, nửa năm 2022 lỗ gần 30 tỷ đồng

Lỗ sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn hơn 29,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 104 tỷ đồng).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, với tổng doanh thu của công ty mẹ đạt hơn 1.045 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 767 tỷ đồng). Nhờ doanh thu tăng mạnh, số lỗ sau thuế của VNR chỉ còn hơn 29,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 104 tỷ đồng).

Đặc biệt, VNR vẫn phải cung cấp hàng hóa dịch vụ dưới giá vốn (lỗ 4 tỷ đồng). Do đã tách thành các công ty con và công ty liên kết, hiện VNR chỉ còn cung cấp một số dịch vụ liên quan tới điều hành chạy tàu, cho thuê toa xe, đầu máy... Riêng hoạt động kinh doanh vận tải khách và hàng hóa đã được chuyển giao cho 2 công ty con là Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

Đường sắt Việt Nam vẫn chưa dứt đà thua lỗ, nửa năm 2022 lỗ gần 30 tỷ đồng ảnh 1
 

Dù đã cắt lỗ mạnh so với 2 năm trước nhưng 6 tháng đầu năm 2022 đường sắt vẫn lỗ gần 30 tỷ đồng

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn