Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho những người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng tiền lương ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng.
Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1,F2 phải ngừng việc để cách ly y tế ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại Bắc Giang

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động phải ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách ly y tế từ 14 ngày trở lên tại khu cách ly tập trung (F1) hoặc tại nhà (F2) hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về nội dung hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Đối tượng áp dụng là người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc theo thỏa thuận quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Về điều kiện: Thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu ngừng việc từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước ki phải ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ 1 lần 1.000.000 đồng/người. Thời gian áp dụng từ 1/6/2021 đến ngày 31/12/2021.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 60.000 người, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh chưa tự đảm bảo được ngân sách. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đảm bảo ngân sách bố trí từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Đề xuất mức chi bảo hiểm xã hội với lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế Đề xuất mức chi bảo hiểm xã hội với lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do phải cách ly y tế, Bộ LĐ-TB&XH đề ...