Đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, có 26/34 cơ sở y tế và 15/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, các trang thiết bị chuyên sâu… Ngoài ra, còn 28/34 cơ sở y tế và 12/12 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu thuốc. Các loại thuốc thiếu gồm kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, một số thuốc tim mạch, tăng huyết áp, sốt xuất huyết, nhãn khoa, vị thuốc cổ truyền…

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, Bộ Y tế đề xuất một số nội dung trong dự thảo nghị quyết về việc đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Với quy định “Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá công khai và không được mua cao hơn giá công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán”, Bộ Y tế đề xuất ghi rõ thời điểm mua sắm, đấu thầu được xác định là thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều này cũng tương tự với việc mua sắm, đấu thầu thuốc.

https://cand.com.vn/y-te/de-xuat-cac-giai-phap-khac-phuc-tinh-trang-thieu-thuoc-i662741/

TH / Công an nhân dân