Cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân 44.500 tỷ đồng trong 10 tháng

Thông tin từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), trong tổng số vốn hơn 16.300 tỷ đồng được giao năm 2023, tính đến hết tháng 10, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017 - 2020) đã giải ngân gần 11.300 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch.

Trong khi đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 - 2025) với tổng số vốn hơn 46.400 tỷ đồng được bố trí trong năm 2023, tính đến hết tháng 10/2023, dự án đã giải ngân được hơn 33.200 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Như vậy tình hình chung số tiền giải ngân cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đạt 44.500 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân 44.500 tỷ đồng trong 10 tháng -0

Thông tin về tiến độ giải ngân chung các dự án của Bộ GTVT, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư  cho biết,  đến hết tháng 10/2023, sản lượng giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải đạt khoảng 63.500 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm. Riêng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chiếm hơn 60% tổng kế hoạch vốn của Bộ Giao thông Vận tải được giao trong năm 2023.

https://cand.com.vn/Giao-thong/cao-toc-bac-nam-da-giai-ngan-44-500-ty-dong-trong-10-thang-i713212/

Quang Toàn / CAND