Cần gần 4.500 tỷ đồng để nối thông đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó đến Cà Mau vào 2025

Dự án đường Hồ Chí Minh còn lại khoảng 171km chưa triển khai, gồm đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Thông tin từ Bộ GTVT mới đây cho biết, đến nay, dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành 2.362 km/2.744 km đạt 86,1% và khoảng 258km tuyến nhánh; đang triển khai đầu tư xây dựng 211km.

Hiện đang thi công 2 đoạn Đoan Hùng - Phú Thọ và Cam Lộ - La Sơn, đồng thời đang chuẩn bị đầu tư 2 đoạn Hòa Liên - Túy Loan và Chơn Thành - Đức Hòa.

Còn lại khoảng 171km chưa triển khai, gồm đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Trong đó, dự án thành phần Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đã được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hoàn thiện, trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn chỉnh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dự kiến Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 9/2022; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 3/2023; khởi công quý IV/2023, hoàn thành quý IV/2025.

Cần gần 4.500 tỷ đồng để nối thông đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó đến Cà Mau vào 2025 ảnh 1
 

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

Dự án thành phần đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đã được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hoàn thiện, trình Bộ GTVT thực hiện công tác thẩm định nội bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 11/2022; Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2023; khởi công quý IV/2023, hoàn thành năm 2025.

Dự án thành phần đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Quyết định 968 ngày 20/7/2022. Dự kiến hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2023 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch triển khai đến năm 2025, Bộ GTVT cho biết, dự án sẽ hoàn thành việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận theo quy mô 2 làn xe bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ GTVT, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Đồng thời triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến trong năm 2022 - 2023, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về nhu cầu vốn để triển khai hoàn thành các dự án đang đầu tư và khởi công mới 2 dự án thành phần nối thông tuyến quy mô 2 làn xe với tổng mức đầu tư 22.276 tỷ đồng, Bộ GTVT cho biết hiện đã bố trí được 16.706 tỷ đồng cho các dự án thành phần đã và đang triển khai.

Đồng thời cần cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư 2 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn dài 28,5 km và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 55km với tổng mức đầu tư khoảng 5.570 tỷ đồng; nhu cầu vốn để cơ bản hoàn thành năm 2025 khoảng 4.450 tỷ đồng.

Để đảm bảo cân đối đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đầu tư 2 dự án thành phần ưu tiên nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT rà soát, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thầm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận và điều chỉnh, bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

https://www.anninhthudo.vn/can-gan-4500-ty-dong-de-noi-thong-duong-ho-chi-minh-tu-pac-bo-den-ca-mau-vao-2025-post518450.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn