Thúc tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh để nối thông từ Pắc Bó đến Cà Mau vào 2025

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến ngay trong năm 2022.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Theo đó, ông Thể yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục, Vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao kiểm điểm tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh thời gian qua.

Đối với các dự án thành phần đang thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến trong năm 2022 - 2023. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kiểm toán, quyết toán đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án thành phần và hoàn chỉnh thủ tục kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe.

antd-duong-ho-chi-minh-3377
Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh đầu tư các đoạn còn lại của dự án đường Hồ Chí Minh để nối thông từ Pắc Bó đến Cà Mau vào 2025

Về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác, giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai các giải pháp bền vững hóa công trình, bảo đảm yêu cầu thoát lũ, bảo vệ các hệ sinh thái và cảnh quan môi trường.

"Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông và thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng các trạm dừng nghỉ, dịch vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được phê duyệt", lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 63 về chủ trương tiếp tục đầu tư các đoạn tuyến còn lại của đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2025.

Theo đó, Nghị quyết xác định tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai và cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thành 2 dự án thành phần, đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận để đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở tận dụng QL32, QL21.

Tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14, Nghị quyết 44/2022/QH15.

Đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, thực hiện chuẩn bị đầu tư ngay trong năm 2022 và năm 2023 theo quy mô cao tốc, làm cơ sở để huy động nguồn vốn, sớm đầu tư khi cân đối đủ nguồn lực.

Quốc hội cũng yêu cầu chú ý công tác bảo dưỡng, chống xuống cấp ở một số đoạn, tháo gỡ các vướng mắc đang tồn tại của các dự án, các tuyến đã đầu tư ở khu vực Tây Nguyên, nhất là di dời các trạm thu phí, giải quyết về đền bù quyết toán, chống lấn chiếm hành lang.

Ngân Tuyền / ANTĐ