Bộ Giao thông sẽ kiểm tra các trạm dừng nghỉ tại 7 địa phương

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Long An, Tiền Giang về việc rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư xây dựng, khai thác trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Bộ GTVT, để đáp ứng yêu cầu khai thác, một số địa phương đã chủ động đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, cũng như các quốc lộ có hướng tuyến trùng với quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật về đầu tư trạm dừng nghỉ còn hạn chế nên thực tiễn đầu tư, khai thác trạm dừng nghỉ còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả.

Để có giải pháp khai thác đồng bộ, hiệu quả các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông - tuyến huyết mạch, trục xương sống của quốc gia, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư hoặc đã đưa vào khai thác trên tuyến.

 
Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn qua Ninh Bình ảnh 1

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn qua Ninh Bình

Bộ GTVT đề nghị UBND các địa phương trên giao một cơ quan chức năng của tỉnh làm đầu mối, phối hợp với chủ đầu tư trạm dừng nghỉ chuẩn bị báo cáo về tình hình đầu tư, khai thác các trạm dừng nghỉ, gửi Bộ GTVT trước ngày 3/11 để tổng hợp, phục vụ công tác kiểm tra, rà soát.

Các nội dung báo cáo bao gồm: Vị trí trạm dừng nghỉ; Chủ đầu tư (doanh nghiệp đầu tư); Quy mô đầu tư (diện tích, thông tin về các phân khu chức năng của trạm dừng nghỉ); Thời gian xây dựng; Thời gian bắt đầu khai thác; Thời hạn hợp đồng kinh doanh, khai thác; Tình hình đầu tư; Tình hình kinh doanh, khai thác; Nhu cầu mở rộng quy mô trạm dừng nghỉ và phương án thực hiện dự kiến (nếu có).

Đối với các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, Bộ GTVT đề nghị báo cáo về việc thực hiện các thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo quy định tại QCVN 43:2012.

Trường hợp chưa thực hiện thủ tục công bố đưa vào khai thác cần nêu rõ nguyên nhân, lộ trình thực hiện.

Ngoài ra, cần cung cấp các tài liệu như: Quyết định phê duyệt đầu tư trạm dừng nghỉ; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Hợp đồng dự án; Các văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT hoặc các cơ quan chức năng của Bộ GTVT.

https://www.anninhthudo.vn/bo-giao-thong-se-kiem-tra-cac-tram-dung-nghi-tai-7-dia-phuong-post556663.antd

N.T / anninhthudo.vn