Bộ Công an nói về hành vi người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ xe

Sau hai lần cơ quan chức năng thông báo mà người liên quan không đến làm việc, phương tiện vi phạm hành chính đó sẽ bị tịch thu.

Theo thông tin từ Bộ Công an, công dân có nội dung thắc mắc về việc thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ rất nhiều phương tiện của người vi phạm. 

Sau đó, một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bỏ lại xe, vì giá trị của chiếc xe không bằng mức phạt phải nộp. 

Vậy, hành vi bỏ lại xe khi bị CSGT tạm giữ ảnh hưởng gì đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính sau này? Người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Bộ Công an nói về hành vi người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ xe- Ảnh 1.

Các địa phương đều xảy ra tình trạng quá tải tại các bãi tạm giữ xe vi phạm.

Trả lời thắc mắc này, Bộ Công an cho biết, trong tình huống trên, Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Điều 86 của Luật trên cũng nêu rõ, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đó.

Đối với phương tiện hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người liên quan không đến nhận mà không có lý do chính đáng, Bộ Công an dẫn Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Trường hợp xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ hai lần. 

Lần thứ nhất phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện. 

Còn lần thông báo thứ hai được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thứ nhất.

Sau đó, hết thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo lần thứ hai mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

https://www.baogiaothong.vn/bo-cong-an-noi-ve-hanh-vi-nguoi-vi-pham-giao-thong-khong-nop-phat-bo-xe-19224042320515613.htm

Hoàng Lam / CAND