Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông tin về các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam.

Liên quan đến các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông tin như sau:

Các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các Dự án này.

Tập đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động Dầu khí, sáng tạo và cống hiến của người lao động Dầu khí.

ve cac du an dau khi o mien trung viet nam Ngược dòng thị trường, cổ phiếu Dầu khí giao dịch tích cực
ve cac du an dau khi o mien trung viet nam Việt Nam - Kuwait: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí
ve cac du an dau khi o mien trung viet nam Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: 44 năm đồng hành, phát triển cùng đất nước

Cổng thông tin điện tử PVN