Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024

Trang Topspeed đã tổng hợp danh sách những mẫu xe máy điện mạnh nhất thế giới thông qua các dữ liệu chính xác và phù hợp nhất về các mẫu xe.

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 1.

1. Italian Volt Lacama (công suất 148 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 2.

2. Verge TS California Edition (công suất 137 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 3.

3. Evoke 6061-GT (công suất 121 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 4.

4. Zero DSR (công suất 80 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 5.

5. Fuell Fllow (công suất 47 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 6.

6. Zero FXE (công suất 46 mã lực).

 
 
 
Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 7.

7. Xcol Unit-00 (công suất 16 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 8.

8. Maeving RM1S (công suất 14 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 9.

9. Yadea Keeness-VFD (công suất 13 mã lực).

Top 10 xe máy điện mạnh nhất thế giới năm 2024- Ảnh 10.

10. Velocifero Race-X (công suất 9,4 mã lực).

https://xe.baogiaothong.vn/top-10-xe-may-dien-manh-nhat-the-gioi-nam-2024-192240215140755748.htm