petrosetco
pvfcco
melia
nepal do lai do cao dinh everest

Nepal đo lại độ cao đỉnh Everest

Nepal đồng ý hợp tác với Trung Quốc để đo lại độ cao Everest, sau khi giới khoa học cho rằng đỉnh núi cao nhất thế giới đang thấp xuống.