Tiến trình hòa bình Trung Đông: Thêm nhiều trở ngại

Trong bối cảnh xung đột vẫn không ngừng xảy ra ở khu vực Bờ Tây với số lượng thương vong năm 2022 ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua, liên minh cấp bộ của Israel đã hủy bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương được ký kết dưới sự bảo trợ của quốc tế. Động thái này của Israel khiến tiến trình hòa bình Trung Đông, vốn lâm vào thế bế tắc trong những năm gần đây, lại có thêm nhiều trở ngại.

QUỲNH DƯƠNG / HNM.com.vn