Thành lập 38 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn SGK cấp trung học cơ sở và 15 hội đồng lựa chọn SGK cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch của các hội đồng là ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực của các hội đồng là ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc.

Thành lập 38 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 -0
Ảnh minh họa
Các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định tại các thông tư của Bộ GD&ĐT và quyết định của UBND TP Hà Nội quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời, đề xuất danh mục SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội với UBND thành phố. Theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước sẽ học theo chương trình, sách giáo khoa mới.

https://cand.com.vn/giao-duc/thanh-lap-38-hoi-dong-lua-chon-sach-giao-khoa-lop-3-lop-7-lop-10-i653784/

Hùng Quân / cand.com.vn