Giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 mới: Cao gấp 2- 3 lần sách hiện hành

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 mới từ 177.000- 310.000 đồng/bộ, chưa kể sách tiếng Anh và tùy tổ hợp học sinh lựa chọn.

Trong danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 2 bộ sách gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Lớp học Giá sách mới Giá sách hiện hành
3

- Bộ sách Chân trời sáng tạo: 177.000 đồng/bộ

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 183.000 đồng/bộ

60.000 đồng/bộ
7

- Bộ sách Chân trời sáng tạo: 209.000 đồng/bộ

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 208.000 đồng/bộ

120.000 đồng/bộ
10

- Bộ sách Chân trời sáng tạo: 246.000 đồng/bộ

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 310.000 đồng/bộ

164.000 đồng/bộ

Giá bán 2 bộ sách lớp 3 và 7 chưa bao gồm tiếng Anh. Dù chưa công bố giá sách tiếng Anh nhưng so với lớp 2 và lớp 6 năm học trước, giá sách môn học này luôn cao nhất so với các môn khác. 

Riêng với bộ sách giáo khoa lớp 10, tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn. Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Tính đến ngày 12/4, 8 tỉnh, thành phố công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.