Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND TP Hội An liên quan kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú tỉnh tại Hội An. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã không thực hiện mà không có báo cáo giải trình.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn gửi Sở TN&MT về việc kiểm tra, tham mưu xử lý kết luận thanh tra của UBND TP Hội An.

Theo đó, ngày 29/10, UBND TP Hội An có tờ trình lần 2 về đề nghị sớm có ý kiến chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Nam tại Hội An.

Về việc này, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 5/5/2020, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện, xử lý hồ sơ việc trả lại đất của Trường PTDT nội trú tỉnh để giao đất lại cho TP Hội An. Sau đó, UBND TP Hội An đã có kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng đất của Trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Nam.

Sở TN&MT “làm ngơ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam -0

Trụ sở Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND TP Hội An tại kết luận nêu trên. Tuy nhiên, Sở TN&MT không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mà không có báo cáo giải trình.

Ngày 12/4/2021, UBND TP Hội An có tờ trình đề nghị sớm có ý kiến chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Nam tại Hội An (lần 1). Tờ trình có gửi đến Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam nhưng Sở này vẫn chưa tham mưu giải quyết. Để đến ngày 29/10, UBND TP Hội An tiếp tục có tờ trình lần thứ 2.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND TP Hội An và cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ vụ việc, tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND TP Hội An. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 19/11 tới.

Ngọc Thi

Truy tố 8 cựu cán bộ sở TN&MT Tây Ninh lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Truy tố 8 cựu cán bộ sở TN&MT Tây Ninh lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Kỷ luật Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM ký văn bản gây hoang mang dư luận Kỷ luật Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM ký văn bản gây hoang mang dư luận