petrosetco
pvfcco
melia
diem yeu chi mang cua trung quoc tren bien dong

Điểm yếu chí mạng của Trung Quốc trên Biển Đông

Dùng vũ lực chiếm đóng trái phép, ồ ạt xây dựng các đảo và thực thể thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành căn cứ quân sự quy mô lớn hòng đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông...