Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần 2, quyết định 5 vấn đề quan trọng

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 5/1 và bế mạc ngày 9/1 để xem xét, quyết định 5 vấn đề quan trọng, cấp bách.

Ngày 5/1, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội.

quoc-hoi-hop-bat-thuong-17544412
Phiên họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định các nội dung:

Một là, xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Hai là, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, xem xét việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn là, xem xét, quyết định một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước: việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Năm là, công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tự nghiên cứu báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Anh Văn / VTC News