Phấn đấu khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giai đoạn 2026-2030

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Bộ Giao thông Vận tải đang phấn đấu giai đoạn trước năm 2030 sẽ khởi công một số tuyến đường sắt kết nối các cảng biển cửa ngõ, cửa khẩu quốc tế.

dsvn.jpg
Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu trước năm 2030 khởi công một số tuyến đường sắt kết nối cảng biển, cửa khẩu quốc tế (ảnh minh họa).

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được phê duyệt, trong tương lai, khu vực thành phố Hải Phòng sẽ hình thành đầu mối đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội - Hải Phòng hiện hữu và các tuyến đường sắt xây mới Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Móng Cái - Hạ Long (Quảng Ninh) - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định, kết nối với mạng lưới đường sắt Việt Nam và các cửa khẩu quốc tế có kết nối đường sắt (Đồng Đăng đi Quảng Tây - Trung Quốc; Lào Cai đi Vân Nam - Trung Quốc…).

Ngày 28-2-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TƯ về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu khởi công một số tuyến kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế (Hà Nội - Hải Phòng, Biên Hòa - Vũng Tàu...), cửa khẩu quốc tế (Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn...); đến năm 2045, hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt kết nối với các đầu mối vận tải có lưu lượng lớn (cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế), tuyến đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á.

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TƯ, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phấn đấu khởi công và xây dựng trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, Bộ giao Cục Đường sắt Việt Nam hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai lập quy hoạch chi tiết 2 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

https://hanoimoi.vn/phan-dau-khoi-cong-du-an-duong-sat-lao-cai-ha-noi-hai-phong-giai-doan-2026-2030-661107.html

Tuấn Khải / HNM.com.vn