Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7

Nhiều chính sách, quy định liên quan đến an sinh xã hội, quản lý hành chính, giáo dục… sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 7.

Từ 1/7, một số chính sách, quy định mới chính thức có hiệu lực như: tăng mức lương tối thiểu vùng, hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy, cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip, thi đại học chỉ được cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm...

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7, nhằm điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng với mức tăng bình quân là 6%. Đây chính là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Như vậy, từ 1/7, người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, trong đó Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng; Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng  và Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, còn bổ sung quy định về lương tối thiểu vùng theo giờ, cụ thể: Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; và Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tiền lương cho những người lao động làm công việc mang tính chất linh hoạt, không trọn thời gian trong các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...

1
Từ 1/7, người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới với mức tăng bình quân 6%. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ lao động nghèo ở vùng bãi ngang, ven biển đi làm việc ở nước ngoài

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 11/7, nhằm hỗ trợ người lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Trong đó, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề và hỗ trợ các chi phí khác theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề.

Người lao động và thân nhân của người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ giới thiệu, tư vấn để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận được hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động. 

Hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định này (cùng có hiệu lực kể từ 1/7) quy định cụ thể lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử như sau:

Trước 1/7: Chỉ bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đã đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (theo Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử (khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

2
Từ 1/7, xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ 1/7: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán,…

Trừ một số trường hợp đặc biệt nêu trên, từ 1/7, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Thực tế, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành trên cả nước từ tháng 4/2022 nhưng do thời gian áp dụng chưa lâu nên trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khá nhiều vướng mắc.

Dừng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Chính phủ cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết 30/6/2022).

Đến 1/7/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ kết thúc, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức cũ.

Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1/7/2022 được xác định: Doanh nghiệp đủ điều kiện được đóng với mức thấp 0,3% và Doanh nghiệp còn lại đóng 0,5%.

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử

Nhằm triển khai rộng rãi và cấp đồng loạt hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, Bộ Công an sẽ bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới kể từ 1/7.

Hiện tại cho đến trước 1/7, Bộ Công an sẽ tạm dừng việc cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ, trừ các trường hợp cấp bách như đi chữa bệnh, công tác, đã mua vé máy bay,…

So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò-Đảo Lý Sơn… góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Theo thông tin ban đầu của Bộ Công an, chip này sẽ lưu các thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Ngoài ra, nó có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Người Hà Nội đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử... online

Từ 1/7, người dân Hà Nội có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn. Hà Nội triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch bao gồm các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TP.

Để triển khai thực hiện nội dung trên, Sở Tư pháp có nhiệm vụ ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn TP.

3
Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa. (Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội)

Hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm cho giảng viên học nâng cao ở nước ngoài

Để thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC, trong đó hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ giảng viên được cử tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ toàn thời gian ở nước ngoài như sau:

- Học phí: Tối đa 25.000 USD/năm học. Trường hợp học phí cao hơn 25.000 USD/năm học thì mức chênh lệch cao hơn do người học tự chi trả.

- Chi phí làm hộ chiếu, visa: Thanh toán theo chi phí thực tế.

- Sinh hoạt phí gồm: Tiền ăn, ở, đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài.

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: Thanh toán theo quy định của nước sở tại, tối đa 1.000 USD/năm.

- Tiền vé máy bay đi và về: 1 lượt đi và về.

- Chí phí đi đường: Được cấp 1 lần chi phí đi đường với mức khoán là 100 USD/người...

Thông tư này chính thức được áp dụng từ 20/7.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức kế toán, thuế, hải quan

Từ 18/7 tới đây, Thông tư 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư mới đã không còn yêu cầu các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong phần tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các ngạch công chức chuyên ngành thuế, kế toán, hải quản mà thay vào đó, nếu vị trí việc làm yêu cầu thì các ngạch công chức này để phải sử dụng thành thạo.

Điểm ưu tiên thi đại học chỉ có hiệu lực trong 2 năm

Theo Thông tư 08/2022 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 22/7, chính sách ưu tiên theo khu vực được quy định như sau:

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1: 0,75 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2 nông thôn: 0,5 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2: 0,25 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 3: 0 điểm.

Tuy nhiên, điểm d Điều 7 của thông tư này cũng nêu rõ từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.

Nếu thi đại học lần 3 chính sách này sẽ không được áp dụng.

Minh Khang / VTC News