Nghiên cứu bổ sung các kịch bản đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có quy mô lớn, công nghệ - kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội cả nước và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt, tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; cập nhật, bổ sung nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) dự án.

duong_sat_cao_toc-1684392387923
Theo đề xuất của Liên danh tư vấn thẩm tra, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 61,67 tỷ USD.

Trên cơ sở các kịch bản đầu tư đã nghiên cứu, kịch bản theo ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ, các đơn vị nghiên cứu bổ sung các nội dung: Đối với kịch bản đường sắt mới chỉ vận tải hành khách, bổ sung đường sắt hiện hữu cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại COP26 để vận tải hàng hóa; Bổ sung phương án xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc - Nam theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa làm cơ sở để so sánh, lựa chọn.

Về hướng tuyến, cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây. Đối với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA đường sắt, tư vấn triển khai ngay công tác rà soát và làm việc để thống nhất với các địa phương. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, làm việc với các địa phương về phạm vi, vị trí bổ sung các ga hàng hóa đối với kịch bản vận tải chung hành khách và hàng hóa.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA đường sắt, tư vấn rà soát nhiệm vụ - dự toán hoàn thiện Báo cáo NCTKT dự án, trong đó nếu cần thiết đề xuất một số chuyên gia nước ngoài có chuyên môn sâu về công nghệ - kỹ thuật (thông tin, tín hiệu, phương tiện, khai thác vận tải...) tham gia dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng lập Báo cáo NCTKT dự án.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT cập nhật, bổ sung số liệu, kết quả dự báo nhu cầu vận tải cho các kịch bản đầu tư đường sắt trên trục Bắc - Nam gồm: khai thác khách; khai thác hỗn hợp khách, hàng hóa...

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 49-KL/TW với định hướng: Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam; khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030 (gồm đoạn Hà Nội - Vinh và TPHCM - Nha Trang); trước năm 2045, hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Phạm Huyền / CAND