Ngày 30/11, tại Vũng Tàu, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Về dự Hội nghị có bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS); ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Tổng giám đốc PV GAS; ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng giám đốc PV GAS; ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn PV GAS, cùng lãnh đạo các đơn vị và các Ban trong Tổng công ty.

Về phía KVT có ông Trần Nhật Huy – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, cùng 243 CBCNV công ty về tham dự Hội nghị.

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh KVT năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018

Ông Trần Nhật Huy, Giám đốc KVT phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, KVT đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng LPG trước 34 ngày (hết ngày 27/11/2018); Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng condensate trước 102 ngày (hết ngày 20/9/2018); Hoàn thành doanh thu dịch vụ trước 190 ngày (ngày 20/6/2018).

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018

Các đại biểu, người lao động KVT dự Hội nghị

Tính đến 30/11/2018 chỉ có 3 sự cố kỹ thuật nhỏ xảy ra, giảm 3 sự cố so với cùng kỳ năm 2017, mức thấp kỷ lục trong 20 năm vận hành.

Trong năm 2018, KVT có 105 ý tưởng đã được đăng ký. Có 19/105 ý tưởng đang được triển khai, 26 ý tưởng sáng kiến cải tiến đã được thực hiện, 24 sáng kiến được công nhận cấp KVT, 7 sáng kiến trình xét công nhận cấp Tổng công ty.

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018

Người lao động KVT đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại KVT, quyền dân chủ của người lao động đã được phát huy tốt, Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để người lao động được tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018

Bỏ phiếu kín đánh giá môi trường làm việc và tín nhiệm với Ban Giám đốc KVT

Hội nghị cũng tổ chức bỏ phiếu kín đánh giá môi trường làm việc và tín nhiệm với Ban Giám đốc KVT. Kết quả tỷ lệ đánh giá môi trường làm việc mức tốt là 61,9%; khá là 32,3%; trung bình là 5,8%. Với Giám đốc Công ty mức đánh giá tốt là 76,1%; khá 16,4%; trung bình 6,6%; yếu 0,9%.

P.V

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018 Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về đích sớm kế hoạch sản lượng năm 2018

Ngày 26/11, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đạt ...

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018 KVT về đích sớm kế hoạch sản lượng 2018

Ngày 26/11, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đạt ...

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018 Cuộc thi “Tác phẩm ảnh đẹp KVT”

Được sự đồng ý của Đảng Ủy và Ban Giám đốc, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Chế biến Khí ...

kvt hoan thanh thang loi ke hoach san xuat kinh doanh 2018 Khí Vũng Tàu vượt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch

6 tháng đầu năm 2018, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch ...

http://pvn.vn/Pages/Don-vi/KVT-hoan-thanh-thang-loi-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-2018/f6f83b30-a4ea-4bd1-a87e-bc40d7de2eef

Cổng thông tin điện tử PVN

Từ Khóa: