6 tháng đầu năm 2018, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  

Cụ thể, sản xuất LPG của KVT 6 tháng đầu năm đạt 141,7 ngàn tấn (vượt KH 19,7%); sản xuất Condensate đạt 46,1 ngàn tấn (vượt KH 49,6%); sản xuất khí khô đạt 798,9 triệu m 3 (vượt KH 34,8%). Tổng doanh thu KVT đạt 542,1 tỷ đồng (vượt KH 111,4%) trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu KVT vượt kế hoạch do giá dầu tăng, trung bình khoảng 72 USD/thùng, cao hơn so với kế hoạch; đồng thời khối lượng tiêu thụ khí cũng tăng 42% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

khi vung tau vuot hau het chi tieu ke hoach
Người lao động công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

Doanh thu bán Condensate Dinh Cố đạt 516,7 tỷ đồng (vượt KH 121,5%) và doanh thu dịch vụ đạt 25,4 tỷ đồng, vượt KH 9,6%. KVT nộp ngân sách nhà nước ước đạt 43,6 tỷ đồng (tương ứng 351,4% KH 6 tháng).

Công tác an ninh, an toàn trong hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) tại các công trình khí luôn được duy trì và đảm bảo. Tính đến ngày 30/6/2018, KVT không để xảy ra sự cố kỹ thuật thiết bị, vụ việc tai nạn lao động, sự vụ mất an ninh trật tự trên các công trình khí do KVT quản lý.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, KVT đã thực hiện hiệu quả công tác tiết giảm chi phí, đạt 1,3 tỷ đồng. Trong công tác nghiên cứu khoa học, KVT triển khai nghiên cứu khoa học và từng bước hoàn thành đề tài “Nghiên cứu nâng công suất Nhà máy GPP Dinh Cố từ 5,8 lên 6,1 triệu m3 khí/ngày đêm”.

Đối với hoạt động cộng đồng, Công đoàn và Đoàn thanh niên KVT thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết, hiến máu nhân đạo ...

Trong 6 tháng cuối năm 2018, KVT phấn đấu tiếp nhận khí ẩm để sản xuất 120,7 ngàn tấn LPG; 29,6 ngàn tấn Condensate và 569,5 triệu m 3 khí khô. Công ty tiếp tục duy trì các hợp đồng mua bán/dịch vụ để đạt kế hoạch doanh thu 247,3 tỷ đồng.

KVT tiếp tục bám sát kế hoạch, đảm bảo phối hợp hoàn thành 63 đầu việc BDSC thường xuyên, 43 đầu việc kiểm định hiệu chuẩn, 870 đầu việc bảo dưỡng ngăn ngừa, 95% đầu việc sửa chữa đột xuất. Bên cạnh đó, KVT tiếp tục hoàn thành kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng, công tác nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực và tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học về nâng công suất Nhà máy GPP Dinh Cố…

Đồng thời, KVT tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát công tác an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy trong hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, nhập/xuất hàng hóa tại các công trình khí nhằm duy trì vận hành an toàn, liên tục và ngăn ngừa tại nạn, sự cố.

PV GAS