Hà Nội xin lùi quy định nhà 20m2 mới được thường trú

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc gửi Thường trực HĐND xin lùi thời gian trình ban hành nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú trên địa bàn.

Tối 23/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký văn bản hoả tốc gửi Thường trực HĐND TP về việc đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/10, UBND TP Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND TP về việc đề nghị xây dựng nghị quyết nêu trên và được Thường trực HĐND TP đồng ý chủ trương.

Văn bản nêu rõ, theo trình tự về thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thời gian hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thời hạn thẩm định, thời hạn trình thẩm…) thì các tiến độ không đảm bảo để trình HĐND TP Hà Nội vào kỳ họp cuối năm 2022.

Hà Nội xin lùi quy định nhà 20m2 mới được thường trú -0
Hà nội đã lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành nghị quyết này để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản.

Trước đó, TP Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP.

Theo đó, dự thảo quy định đối với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu nhà nước thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8m2. Nhóm nhà ở còn lại, dự thảo quy định diện tích bình quân tối thiểu là 20m2, tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/ha-noi-xin-lui-quy-dinh-nha-20m2-moi-duoc-thuong-tru-i675361/

CL / Công an nhân dân