Hà Nội: Tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn chồng chéo trong quy hoạch

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2974/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch.

BẢO HÂN / cand.com.vn