Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 11/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9.

Theo thông tư, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là văn bản xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là việc hợp tác giữa cơ sở hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.

Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài -0
Ảnh minh họa.

Thông tư quy định các điều kiện về bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài như thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng gồm độ tin cậy của đề thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất và trang thiết bị tổ chức thi, việc bảo mật trước và sau khi thi, đội ngũ nhân lực, bảng quy đổi kết quả thi với khung tham chiếu chung châu Âu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về yêu cầu địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo để tổ chức thi nghiêm túc, chính xác, công bằng.

https://cand.com.vn/giao-duc/quy-dinh-moi-ve-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-ngoai-ngu-cua-nuoc-ngoai-i662391/

H.Thanh / Công an nhân dân