Hà Nội: Khoảng 9.500 tuyến đường, phố, ngõ, ngách nhỏ sẽ được bổ sung phương án PCCC

Sáng 1-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười bảy, HĐND thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trình bày tờ trình xem xét, thống nhất chủ trương ban hành Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

hdnd5.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trình bày tờ trình. Ảnh: Viết Thành.

Đề án nhằm nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Thủ đô đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém về hạ tầng, giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát triển, củng cố xây dựng lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn, cơ sở, đáp ứng phương châm “bốn tại chỗ”; đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm của Thủ đô; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Về mục tiêu cụ thể, 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan thành phố, học sinh các cấp, bậc học được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy; mỗi gia đình có một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có “lối thoát nạn thứ 2” phải mở “lối thoát nạn thứ 2”; vận động các cá nhân tình nguyện, đăng ký tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt 2% so với tổng số hộ gia đình trên địa bàn; 100% khu dân cư được thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Đội dân phòng bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Di dời các cơ sở hóa chất trong khu dân cư đến khu/cụm công nghiệp, phù hợp quy hoạch của ngành Công Thương; đôn đốc 100% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 và công trình vi phạm chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy; không để phát sinh công trình vi phạm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng liên quan phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố được trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại, phục vụ chữa cháy các loại hình cơ sở đặc thù, phức tạp dưới hầm sâu, trong ngõ nhỏ, hẹp, cháy rừng; đến năm 2030, quy hoạch và xây dựng mới 33 vị trí trụ sở, doanh trại, đảm bảo bán kính chạy cháy, đáp ứng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an cấp xã, dân phòng được trang bị bổ sung xe mô tô và phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

Đến năm 2030, hoàn thành lắp đặt 3.050 trụ chữa cháy ngoài nhà; khoảng 9.483 tuyến đường, phố, ngõ, ngách có chiều sâu hơn 200m có phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ hoặc họng tiếp nước; hoàn thành khoảng 433 bể nước, trạm bơm chữa cháy tại các khu vực công cộng, 4 bến lấy nước, 900 hố thu nước chữa cháy thuộc khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ.

Sơ bộ khái toán kinh phí tổ chức thực hiện Đề án, kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn địa phương và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

https://hanoimoi.vn/ha-noi-khoang-9-500-tuyen-duong-pho-ngo-ngach-nho-se-duoc-bo-sung-phuong-an-pccc-670807.html

Tiến Thành / HNM.com.vn