Hà Nội được thưởng 1.000 tỷ đồng do vượt thu ngân sách năm 2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 807/QĐ-TTg giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

 
 
MINH BẢO / HNM.com.vn