Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa có ý kiến về Đề án thu phí phương tiện vào nội đô của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, việc xem xét, phê duyệt Đề án vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện các điều kiện thực hiện.

Do đó, TP giao Sở Giao thông Vận tải cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện tác động của Đề án đến xã hội, người dân, bảo đảm chặt chẽ các điều kiện về pháp lý theo quy định của pháp luật và thời điểm phù hợp, thận trọng đề xuất các phương án, giải pháp.

Đồng thời, Sở cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về thời điểm áp dụng thu phí để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau; làm rõ kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu, nộp phí.

Sở Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp, trên cơ sở đó, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chính trị xã hội, sở, ngành. Trước đó, cuối tháng 10, Sở Giao thông Vận tải trình UBND TP đề án thu phí vào nội đô.

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nếu HĐND TP ban hành nghị quyết về thu phí xe vào nội đô tại kỳ họp cuối năm 2021 thì UBND TP sẽ xây dựng dự án đầu tư, phương án quản lý theo lộ trình. Nếu được triển khai tích cực thì dự án có thể hoàn thành vào năm 2024.

Hà Nội bác đề án thu phí phương tiện vào nội đô Hà Nội bác đề án thu phí phương tiện vào nội đô

Chiều 11/11, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết trong văn bản trả lời sở, lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá việc ...