Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải giá xét nghiệm có nhiều mức khác nhau do các cơ sở y tế chịu nhiều chi phí như phí lấy mẫu, trả kết quả, nhân công, tiêu hao, điện nước.

Trong báo cáo giải trình gửi ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu: "Cùng với sự gia tăng của các loại sinh phẩm xét nghiệm trên thị trường Việt Nam, giá test trung bình do các công ty công bố cũng đã giảm nhiều. Tuy nhiên, giá xét nghiệm SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều mức khác nhau".

Lý giải sự chênh lệch về giá, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, giá xét nghiệm SARS-CoV-2 ở các cơ sở y tế công lập khác nhau là do áp dụng thanh toán chi phí xét nghiệm theo phương thức thực chi.

Theo đó, giá xét nghiệm gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công cộng test xét nghiệm. Trong đó, chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công sẽ được thanh toán theo cùng một mức; giá chi phí xét nghiệm được thanh toán theo kết quả đấu thầu mua sinh phẩm.

Với y tế tư nhân, các cơ sở này được quyết định giá dịch vụ xét nghiệm nhưng phải kê khai, công khai giá.

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi nơi một khác, Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân - 1
Lấy mẫu xét nghiệp SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Về giải pháp, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế như đưa trang thiết bị y tế vào mặt hàng phải kê khai giá, quy định nội dung kê khai giá gồm giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý.

Bộ Y tế cũng nêu giải pháp cho phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (không chỉ Bộ Y tế) được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết; bổ sung quy định về bình ổn giá trang thiết bị y tế.

Hiện số lượng test xét nghiệm SARS-CoV-2 được cấp phép là 131 test (14 test sản xuất trong nước, 117 test nhập khẩu). Bộ cũng yêu cầu hơn 1.600 doanh nghiệp công khai giá bán trên Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.

MINH KHÔI

Giá xét nghiệm nhanh COVID-19 không được quá 109.700 đồng Giá xét nghiệm nhanh COVID-19 không được quá 109.700 đồng
Dân phản ánh giá xét nghiệm COVID-19 cao ở bệnh viện tư, Sở Y tế TP.HCM nói gì? Dân phản ánh giá xét nghiệm COVID-19 cao ở bệnh viện tư, Sở Y tế TP.HCM nói gì?