Bộ GDĐT công bố các sách giáo khoa lớp 1 được Hội đồng thẩm định thông qua sau 2 vòng và sử dụng trong năm học 2020-2021.

Chiều 22/11, Bộ GD&ĐT công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, đồng thời công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa và quyết định của Bộ trưởng.

Trong 32 cuốn sách, có 5 cuốn Tiếng Việt, 5 cuốn Toán, 5 cuốn Đạo Đức, 3 Tự nhiên và Xã hội, một Giáo dục thể chất, 5 Âm nhạc, 5 Mỹ thuật và 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 24 cuốn sách giáo khoa; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội có 4 cuốn và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM 4 cuốn được phê duyệt.

danh sach 32 cuon sach giao khoa lop 1 moi duoc bo gddt phe duyet
danh sach 32 cuon sach giao khoa lop 1 moi duoc bo gddt phe duyet
danh sach 32 cuon sach giao khoa lop 1 moi duoc bo gddt phe duyet
Danh sách 32 sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông qua, áp dụng năm học 2020-2021.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) thông tin danh sách sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký phê duyệt. Trong 9 môn học, Bộ trưởng chỉ phê duyệt 8 môn, trừ môn tiếng Anh, do đây là môn tự chọn.

Việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 (Sách giáo khoa giáo dục phổ thông) Luật Giáo dục 2019: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Thực hiện quy định tại Luật Giáo dục, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là các UBND tỉnh phải chọn tất cả sách giáo khoa của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách giáo khoa cho địa phương. Căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.

danh sach 32 cuon sach giao khoa lop 1 moi duoc bo gddt phe duyet Chiều nay, Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được chính thức sử dụng trong các nhà trường bắt đầu từ năm học 2020-2021, khi triển khai ...

danh sach 32 cuon sach giao khoa lop 1 moi duoc bo gddt phe duyet Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giới thiệu các bản mẫu SGK lớp 1 mới do đơn vị biên soạn .

https://vtc.vn/danh-sach-32-cuon-sgk-lop-1-moi-duoc-bo-gddt-phe-duyet-d511754.html

vtc.vn