Đại diện chủ đầu tư cao tốc QL45- Nghi Sơn bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm trễ lập phương án xử lý kỹ thuật đối với trụ T2 cầu vượt nút giao đường Nghi Sơn - Bãi Trành tại dự án cao tốc QL45-Nghi Sơn.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Đáng chú ý tại văn bản này, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm trễ lập phương án xử lý kỹ thuật đối với trụ T2 cầu vượt nút giao đường Nghi Sơn - Bãi Trành và chậm trễ thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật theo quy định tại một số hạng mục công trình thuộc dự án.

Ban QLDA 2 cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu, bổ sung một số nội dung chỉ dẫn kỹ thuật theo ý kiến của cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tại các văn bản chỉ đạo trước đó.

Đại diện chủ đầu tư cao tốc QL45- Nghi Sơn bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm ảnh 1

Đại diện chủ đầu tư cao tốc QL45-Nghi Sơn bị yêu cầu kiểm điểm

Trong đó cần chỉ rõ các điều kiện kỹ thuật làm căn cứ chuyển giai đoạn thi công xử lý nền đất yếu từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 và các điều kiện nghiệm thu xử lý nền đất yếu để chuyển sang thi công móng đường.

“Nếu đơn vị tư vấn thiết kế không thực hiện khuyến cáo của cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Ban QLDA 2 xem xét, xử lý theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng chỉ đạo Ban QLDA 2 kiểm soát chặt chẽ việc huy động nhân sự, thiết bị và việc huy động nhà thầu phụ của các gói thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Các nhà thầu phụ được huy động bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định, có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc được giao, không vượt giá trị, tỷ lệ, phạm vi công việc được giao thầu phụ quy định trong hợp đồng và phải được Ban QLDA kiểm tra, đánh giá, chấp thuận theo quy định.

Ban QLDA 2 cũng phải chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù khối lượng đã bị chậm tiến độ trong năm 2022.

“Trường hợp, đến giữa tháng 11/2022, tiến độ thi công của nhà thầu tại các đoạn tuyến cần đặc biệt lưu ý không có chuyển biến tích cực, tiến độ tiếp tục chậm so yêu cầu, Ban QLDA2 có trách nhiệm xử lý nhà thầu vi phạm theo quy định và báo cáo Bộ GTVT xem xét, không cho nhà thầu đó tham gia thực hiện các dự án cao tốc giai đoạn 2021 - 2025”, văn bản nêu rõ.

https://www.anninhthudo.vn/dai-dien-chu-dau-tu-cao-toc-ql45-nghi-son-bi-yeu-cau-kiem-diem-rut-kinh-nghiem-post521481.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn