Chào kiểu Hitler để chụp ảnh, du khách Trung Quốc bị cảnh sát Đức bắt giữ

Sau khi làm động tác chào theo kiểu Hitler để chụp ảnh, 2 du khách Trung Quốc bị cảnh sát thành phố Berlin Đức bắt giữ vì tội sử dụng biểu tượng của các tổ chức bất hợp pháp.

/ VTC News